SE U(u)CH Red Creeks Peter Pan

”Gibson”

18 mars 2017
Welsh Springer Spaniel

HD: grad B || öga: ua

e. SE U(u)CH DK CH(U) Heddychlon Eclipse Sonic
u. Red Creeks Kleopatra

RESULTAT

Utställning
CERT x3 (junkl/ukl)
BHKL-2 x2

Viltspår
Godkänd anlagsklass

BESKRIVNING

Kommer…

Uppdaterad 27 november 2018
Copyright Kennel Red Creeks